Zákonné pojištění vozidel je povinné pro všechny

Zákon ukládá každému majiteli motorového vozidla mít sjednané takzvané povinné ručení a to za předpokladu, že vůz splňuje následující podmínky:

 • Má platný technický průkaz
 • Má přidělenou registrační známku
 • Je provozováno na veřejných komunikacích
 • Pojištění musí být sjednáno do 14dní od chvíle, kdy začne splňovat výše uvedené podmínky nebo od momentu zániku předchozího pojištění. Dokladem o platném povinném ručení je pojistníkem podepsaná Zelená karta. O zákonném pojištění motorových vozidel pojednává zákon č. 168/1999 Sb.

  Získejte nejlevnější pojištění na trhu

  K čemu zákonné pojištění slouží?

  Jestliže používáte svůj vůz v rozporu se zákonem, tedy bez zákonného pojištění povizdla, můžete obdržet i velice mastnou pokutu a to, podle novely z roku 2008, 5 až 40 tisíc korun. Jestliže neplatíte povinné ručení, budete muset také zaplatit příspěvek do Garančního fondu české kanceláře pojistitelů, který činí 20 – 300,- Kč za každý den, kdy bylo vozidlo provozováno nepojištěné. Čím delší doba to byla, tím vyšší očekávejte celkový poplatek. Další sankce vám hrozí ve spojitosti s jediným platným dokladem o pojištění, tedy se Zelenou kartou. Pokud byste ji při silniční kontrole nepředložili nebo předložili nepodepsanou, hrozí vám pokuta 1500 – 3000,- Kč.

  Platí pojištění z ČR i v zahraničí?

  V zemích evropského hospodářského prostoru a státech, které jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce ministerstva financí, platí zákonné pojišténí vozidel zřízené v České republice. Na první straně Zelené karty najdete seznam značek států, pokud není značka státu, ve kterém chcete vozidlo používat přeškrtnutá, platí zde vaše zákonné pojištění. V případě, že je značka přeškrtnutá, pojištění v dané zemi neplatí a vy budete muset uhradit tzv. hraniční pojištění, abyste mohli vůz v zemi používat.